Kiropraktikk

En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene, svimmelhet, armsmerter, bensmerter og bekkensmerter.

Landets offentlig godkjente kiropraktorer hjelper Norges befolkning til en bedre hverdag. Hvert år utfører norske kiropraktorer nærmere 2 millioner undersøkelser og behandlinger.

Kiropraktoren

Din nerve-muskel-skjelett-ekspert

 • Kiropraktoren har sykemeldingsrett.
 • Kiropraktoren har henvisningsrett til fysioterapeut.
 • Kan også henvise til legespesialist, f. eks revmatolog eller kirurg.
 • Kiropraktoren har henvisningsrett til bildediagnostiske undersøkelser f. eks MR og røntgen.

Hva gjør kiropraktoren

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng.

Kiropraktorbehandlingen består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

KIROPRAKTISK LEDDBEHANDLING

Ved kiropraktisk leddbehandling, også kalt manipulasjonsbehandling, frigjøres et låst ledd ved en hurtig og presis bevegelse. Denne raske, passive tøyningen av strukturene omkring leddet, medfører en umiddelbar reflektorisk avspenning av overspent, dyp muskulatur, som har hindret leddet i å bevege seg normalt. Samtidig separeres leddflatene og det høres en klikkelyd. Behandlingen har ofte en umiddelbar nevrofysiologisk virkning i form av smertedempning. Behandlingsmetoden er dokumentert trygg og effektiv, og sjeldent forbundet med smerter.

Behandlingsreaksjoner, bivirkninger og komplikasjoner. Det er normalt med lette, forbigående reaksjoner etter kiropraktorbehandling som lokal ømhet, stølhet og tretthet. Som ved all virksom behandling vil det av og til kunne oppstå bivirkninger utover normale behandlingsreaksjoner. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er minimal, og behandlingen er dokumentert trygg og effektiv.

Vi behandler

 • Ryggsmerter
 • Isjas
 • Bekken of hofteplager
 • Nakkesmerter
 • Hodepine
 • Migrene
 • Svimmelhet
 • Brystsmerter
 • Skuldersmerter
 • Dataplager
 • Mor og barn
 • Idrettskader
 • Andre tilstander

Sjokkbølgebehandling

Ufarlige sjokkbølger erstatter kirurgi, bruk av kortison og medikamentbruk. Er effektiv mot kroniske betennelsestilstander og kalsifisering i eksempelvis skuldre og knær, senetilstander i akillessenen, i festene til kneskål og lignende. 3-5 behandlinger er ofte nok og suppleres ofte med annen funksjonsnormaliserende behandling.

Eksempler på tilstander der sjokkbølgebehandling kan supplere annen funksjonsnormaliserende behandling